Corona - detta gäller just nu

Här hittar du information om råd och rekommendationer som gäller just nu kring corona. Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig.

Minskad spridning av luftvägssjukdomar

Statistiken visar att fallen av influensa, RS-virus och covid-19 fortsätter minska. Flera datakällor indikerar också en minskad sjuklighet i luftvägsvirus under de senaste veckorna.

När det gäller covid-19 så minskade antalet bekräftade fall med omkring 35 procent totalt sett, och bland personer på särskilda boenden och inom hemtjänsten var minskningen nästan lika stor. Statistiken som nu presenteras tyder på att spridningen av covid-19 fortfarande pågår, men är på ungefär samma nivåer som i mitten av november innan smittspridningen tog fart.

Källa: Folkhälsomyndigheten (nyhet publicerad 20 januari 2023)

Nyheter publicerade 2023 (Folkhälsomyndigheten)

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död. För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper. Läs mer via länkarna här.

Vaccination mot covid-19 är viktig

Påfyllnadsdoser fyller på skyddet mot covid-19

Fakta om vaccinerna mot covid-19

Vaccin mot covid-19 på krisinformation.se

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad

Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

Fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för yngre med riskfaktorer

Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer rekommenderas en dos per år.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats


Telefonbokning vaccination olika språk

Tjänsten för telefonbokning för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 finns på tio olika språk.

Mer om bokningstjänsten på telefon på tio språk på sll.se 

Frågor och svar om vaccinationer på 1177.se

Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Stanna hemma för att inte smitta andra (Folkhälsomyndigheten)