Säkerhetsläget i närområdet

Den ryska invasionen av Ukraina har gjort omvärlden mer konfliktfylld och händelseutvecklingen svårare att förutse. Sverige bedriver ett aktivt försvar och Försvarsmakten har en bra bild av läget runt Sverige och god kännedom om Rysslands kapacitet, såväl i Ukraina som i vårt direkta närområde.